Centrum Informacji Europejskiej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Strona Archiwalna
 
Unia Europejska dla Seniorów

Szanowni Państwo,

w ramach działań informacyjnych Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Centrum Informacji Europejskiej MSZ prowadzi cykl comiesięcznych spotkań „Unia Europejska dla Seniorów”. W siedzibie Centrum Informacji Europejskiej MSZ przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie odbywają się spotkania z ekspertami, poświęcone tematyce związanej z integracją europejską oraz członkostwem Polski w Unii Europejskiej. W każdy drugi czwartek miesiąca o godzinie 12.00 zapraszamy Państwa na spotkania prowadzone zarówno przez specjalistów z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak też przez zaproszonych ekspertów z ministerstw, urzędów centralnych i innych instytucji.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zwracamy się z uprzejmą prośbą o telefoniczne zgłaszanie grup osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu pod numerem: 22 455 54 54.
Jednocześnie informujemy, że osobą odpowiedzialną za spotkanie jest pani Agnieszka Wichrowska (e-mail: agnieszka.wichrowska@msz.gov.pl).


Do tej pory odbyły się wykłady:

„Przygotowania do polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej: szanse i wyzwania”. Prezentację poprowadził Pan Jarosław Bajaczyk z Departamentu Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie UE.

EFS_50+ „Europejski Fundusz Społeczny dla osób po pięćdziesiątym roku życia”. Spotkanie poprowadziła Pani Agata Krzewińska z Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Seniorzy pazdziernik 2010 „Warszawa pięknieje – czyli jak fundusze europejskie wpływają na rozwój przestrzeni miejskiej”. Spotkanie poprowadził Pan Paweł Sajnog z Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy

„Problematyka umów sprzedaży i promocji w świetle przepisów obowiązującego prawa”. Spotkanie poprowadziła Pani Aleksandra Frączek z Federacji Konsumentów.

senior_Syroka „Prawa pacjenta w Unii Europejskiej”. Spotkanie poprowadziła Pani Katarzyna Syroka z Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Senior_wywigacz „Aktywizacja zawodowa Seniorów – Europejski Fundusz Społeczny”. Spotkanie poprowadzili Pani Magdalena Podgórzak z Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie oraz Pan Artur Wywigacz z Centrum Doradczego EURODOTACJE.

senioBDWE „Źródła informacji o Unii Europejskiej: Centra Dokumentacji Europejskiej: Biblioteka Centrum Informacji Europejskiej MSZ”. Spotkanie poprowadziła Pani Agata Kowalska.

Traktatu z Lizbony seniorzy„Unia Europejska po wejściu z życie Traktatu z Lizbony”. Spotkanie poprowadził Pan Aureliusz Wlaź z Centrum Informacji Europejskiej MSZ.

Program Grundtvg„Wsparcie Programu Grundtvg dla działań edukacyjnych organizacji działających na rzecz seniorów oraz dla innych organizacji działających na rzecz edukacji osób dorosłych”. Spotkanie poprowadziła Pani Joanna Grzegorczyk.

seniorwlaz„Prezydencja w Radzie UE. Podstawy traktatowe i praktyka”. Spotkanie poprowadził Pan Aureliusz Wlaź z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

europadlaseniorow12.03.09"Przykłady realizowanych projektów społecznych finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Spotkanie poprowadził Pan Artur Wywigacz z Centrum Doradczego EURODOTACJE

ciedlasenorow12.02„Procedury konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Spotkanie poprowadził Pan Artur Wywigacz z Centrum Doradczego EURODOTACJE

cieseniorow08.01„Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych na realizację projektów dotyczących integracji społecznej”. Prezentację poprowadził Pan Artur Wywigacz z Centrum Doradczego EURODOTACJE

emery1„Senior jako aktywny obywatel europejski. Prezentacja Programu Europa dla Obywateli”. Prezentację poprowadziły Maria Rogala oraz Zuzanna Sasiak z Punktu Kontaktowego Europa dla Obywateli

emery3"Usługi miejskiego Centrum Doradczego EURODOTACJE kierowane do organizacji zrzeszających seniorów". Spotkanie poprowadził Pan Artur Wywigacz z miejskiego Centrum Doradczego EURODOTACJE
    
Data utworzenia: 11/08/2006
Data ostatniej aktualizacji: 04/14/2011