Centrum Informacji Europejskiej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Strona Archiwalna
 
Europejskie Wykłady Otwarte - zapraszamy

Centrum Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych serdecznie zaprasza do udziału w Europejskich Wykładach Otwartych.
Poniżej zamieszczamy program wykładów w marcu 2012 r.:

Data
Temat wykładu
Prowadzący
Miejsce wykładu
6 marca
(środa)
godz. 16.30
Kierunki i narzędzia promocji polskiego przemysłu kreatywnego na rynkach zagranicznych w ramach projektu CREATIVE POLAND
Debata przygotowana przez Towarzystwo Amicus w W-wie
Centrum Informacji Europejskiej MSZ
ul. Krucza 38/42
7 marca
(czwartek)
godz. 12.00

Europejski Rok Obywateli.
Finansowanie działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych
w Programie Europa dla Obywateli
Udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem: wyklady_europejskie@um.warszawa.pl
Przedstawiciele
Punktu Kontaktowego Europa dla Obywateli
Pałac Kultury i Nauki Pl. Defilad 1 s. 2018 (XX piętro)
13 marca
(środa)
godz. 16.30
Obywatelstwo UE – swoboda przepływu osób
Bogusław Trzeciak
Centrum Informacji Europejskiej MSZ
Centrum Informacji Europejskiej MSZ
ul. Krucza 38/42
14 marca
(czwartek)
godz. 12.00

Dofinansowania dla niezawodowej edukacji osób dorosłych w ramach Programu Grundtvig
Udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem: wyklady_europejskie@um.warszawa.pl
Przedstawiciele
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Pałac Kultury i Nauki Pl. Defilad 1 s. 2018 (XX piętro)
20 marca
(środa)
godz. 12.00
Postanowienia niedozwolone - implementacja dyrektywy 93/13 w Polsce
i wybranych krajach Unii Europejskiej
Karol Muż
Europejskie Centrum
Konsumenckie
Centrum Informacji Europejskiej MSZ
ul. Krucza 38/42
21 marca
(czwartek)
godz. 12.00

Dofinansowania dla projektów sektora audiowizualnego w ramach Programu Media 2007 - 2013
Udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem: wyklady_europejskie@um.warszawa.pl
Przedstawiciele
Media Desk Polska
Pałac Kultury i Nauki Pl. Defilad 1 s. 2018 (XX piętro)
27 marca
(środa)
godz. 14.30
Trwałość projektu –
Co robić, żeby nie stracić dotacji?
Justyna Wieprzkowicz
CPI Funduszy Europejskich, Przedstawiciel ROEFS oraz Przedstawiciel MJWPU
Centrum Informacji Europejskiej MSZ
ul. Krucza 38/42
28 marca
(czwartek)
godz. 12.00

Wolontariat międzynarodowy – alternatywa na wakacje i nie tylko
Udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem: wyklady_europejskie@um.warszawa.pl
Przedstawiciele
Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu
Pałac Kultury i Nauki Pl. Defilad 1 s. 2018 (XX piętro)

Data
Temat wykładu
Prowadzący
Miejsce wykładu
7 marca
(środa)
godz. 16.30
Możliwości finansowania projektów w obszarze kultury w 2012 r.
Przedstawiciele
Centrum Doradczego
EURODOTACJE
Centrum Informacji Europejskiej MSZ
ul. Krucza 38/42
8 marca
(czwartek)
godz.. 12.00

Program Comenius - Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej i Asystentura Comeniusa
(liczba miejsc ograniczona)
Udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem: wyklady_europejskie@um.warszawa.pl
Przedstawiciele
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Pałac Kultury i Nauki
Pl. Defilad 1
s. 2018 (XX piętro)
14 marca
(środa)
godz.. 12.00
Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet: co zyskają konsumenci?
Elżbieta Seredyńska
Europejskie Centrum Konsumenckie
Centrum Informacji Europejskiej MSZ
ul. Krucza 38/42
15 marca
(czwartek)
godz. 12.00

Możliwości finansowania projektów w ramach programu Europa dla Obywateli
(liczba miejsc ograniczona)
Udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem: wyklady_europejskie@um.warszawa.pl
Przedstawiciele
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Pałac Kultury i Nauki
Pl. Defilad 1
s. 2018 (XX piętro)
21 marca
(środa)
godz.. 16.30
Współpraca i kontynuacja, czyli prezydencja w ramach trio – teoria i praktyka
Dorota Ortyńska
Departament Informacji Europejskiej MSZ
Centrum Informacji Europejskiej MSZ
ul. Krucza 38/42
22 marca
(czwartek)
godz. 12.00

Społeczna odpowiedzialność biznesu a możliwości Europejskiego Funduszu Społecznego
(liczba miejsc ograniczona)
Udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem: wyklady_europejskie@um.warszawa.pl
Przedstawiciele
Regionalnego Ośrodka EFS
Pałac Kultury i Nauki
Pl. Defilad 1
s. 2018 (XX piętro)
28 marca
(środa)
godz. 16.30
Kontrola projektów finansowanych z funduszy europejskich
Przedstawiciele
Centralnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich
Centrum Informacji Europejskiej MSZ
ul. Krucza 38/42
29 marca
(czwartek)
godz.. 12.00

temat wykładu będzie podany w późniejszym terminie
(liczba miejsc ograniczona)
Udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem: wyklady_europejskie@um.warszawa.pl
Marta Dąbrowska
Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli
Pałac Kultury i Nauki
Pl. Defilad 1
s. 2018 (XX piętro)


Centrum Informacji Europejskiej MSZ
ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa, tel.: (22) 455-54-54, faks: (22) 455-54-53, www.cie.gov.pl, e-mail: cie@msz.gov.pl

Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa skr. poczt. 5, tel.: (22) 656 76 08, 656 76 12, faks: (22) 656 63 38, www.um.warszawa.pl/europa,
e-mail: inteuro@um.warszawa.pl


Osoby zainteresowane otrzymywaniem pocztą elektroniczną informacji o wykładach otwartych prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres:
cie@msz.gov.pllub wyklady_europejskie@um.warszawa.pl    
Data utworzenia: 05/30/2008
Data ostatniej aktualizacji: 03/28/2013