Centrum Informacji Europejskiej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Strona Archiwalna
 
Lekcje europejskie w CIE MSZ

Centrum Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkolaków starszych grup na bezpłatne lekcje europejskie.

Termin spotkania należy uzgodnić z miesięcznym wyprzedzeniem, wysyłając pismo przygotowane według podanych poniżej zasad zamawiania lekcji europejskich faksem: (22) 455 54 53 lub pocztą elektroniczną na adres cie@msz.gov.pl .

Zobacz: lekcje w CIE Zasady zamawiania lekcji europejskich w Centrum Informacji Europejskiej MSZTematyka lekcji europejskich organizowanych w CIE MSZ:

Dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków:

• Poznaj Unię Europejską

Dla gimnazjalistów:

• Podróże, praca i studia w Unii Europejskiej
• Historia integracji europejskiej
• Ochrona środowiska w Unii Europejskiej
• Euroszanse (Projekt Eurodesk Polska „Młodzież w Europie”)
• Zakupy w Internecie (Projekt Europejskiego Centrum Konsumenckiego)

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

• Instytucje Unii Europejskiej
• Poznaj Traktat z Lizbony
• Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej
• Euroszanse (Projekt Eurodesk Polska „Młodzież w Europie”)
• Eurostudia (Projekt Eurodesk Polska „Młodzież w Europie”)
• Europraca (Projekt Eurodesk Polska „Młodzież w Europie”)
• Eurowolontariat (Projekt Eurodesk Polska „Młodzież w Europie”)
• Młodzież ma głos (Projekt Eurodesk Polska „Młodzież w Europie”)
• Nieuczciwe praktyki rynkowe w promocji i reklamie (Projekt Europejskiego Centrum Konsumenckiego)
• Podróże po Europie (Projekt Europejskiego Centrum Konsumenckiego)
• Zakupy w Internecie (Projekt Europejskiego Centrum Konsumenckiego)

Projekt Eurodesk Polska „Młodzież w Europie”

Centrum Informacji Europejskiej MSZ jest partnerem Sieci Eurodesk PolskaEurodesk. W ramach projektu "Młodzież w Europie" w siedzibie CIE MSZ odbywają się lekcje warsztatowe dla młodzieży.

Projekt Eurodesk Polska „Młodzież w Europie” to cykl pięciu lekcji europejskich opracowanych przez Eurodesk. Trzy z nich – „Eurowolontariat”, „Eurostudia”, „Europraca” – dotyczą mobilności w Europie. Lekcja „Euroszanse” omawia możliwości, jakie daje polskiej młodzieży członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz pokazuje, jak korzystać z unijnych funduszy młodzieżowych. Zajęcia „Młodzież ma głos” przybliżają działalność Unii Europejskiej i wskazują, w jaki sposób uczniowie mogą wpływać na kształt unijnej polityki młodzieżowej.

eurodesk_lekcje_europejskieDokładny opis tematyki poszczególnych lekcji na stronie internetowej Eurodesku.

Wszystkie lekcje zostały przygotowane z myślą o uczniach drugich i trzecich klas szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. To osoby w wieku 17-19 lat, które już za chwilę będą decydować o swojej przyszłości – przyszłości w Unii Europejskiej. Studia? Praca? Gap year? To pytania, które zadaje sobie niemal każdy osiemnastolatek. Praca społeczna i udział w projektach młodzieżowych – to możliwości zdobycia doświadczenia, o których powinien wiedzieć każdy człowiek stojący u progu swojej dorosłości.
Lekcja „Euroszanse” może być również przeprowadzona dla uczniów z gimnazjum.

Warsztaty trwają ok. 90 minut. Przygotowujemy je dla uczniów jednej klasy lub maksymalnie 30-osobowej grupy młodzieży.

Projekt Europejskiego Centrum Konsumenckiego

W ramach wspólnego projektu Centrum Informacji Europejskiej MSZ i konsument_govEuropejskiego Centrum Konsumenckiego, prawnicy ECK prowadzą w siedzibie CIE MSZ lekcje dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poświęcone zagadnieniom z zakresu ochrony praw konsumentów.

Proponujemy spotkania o następującej tematyce:

„Nieuczciwe praktyki rynkowe w promocji i reklamie” – lekcja prowadzona przez Małgorzatę Furmańską, prawniczkę ECK, która wyjaśnia, czym są nieuczciwe praktyki rynkowe oraz omawia przykłady takich praktyk stosowanych w reklamach oraz kampaniach promocyjnych.

„Podróże po Europie” – lekcja prowadzona przez Elżbietę Seredyńską, prawniczkę ECK, która omawia zasady podróżowania samolotem, pociągiem, autobusem po Unii Europejskiej, wyjazdy na obozy językowe, koncerty czy wakacje oraz radzi, co zrobić, gdy podczas nich wystąpią problemy.

Oba tematy skierowane są do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.


W celu ustalenia daty spotkania prosimy o przesłanie pisma faksem: (22) 455 54 53 lub pocztą elektroniczną: cie@msz.gov.pl .
Jednocześnie, ze względu na napięty harmonogram działań Europejskiego Centrum Konsumenckiego w 2010 r., prosimy o uwzględnienie zastrzeżenia, że zamówienia lekcji winny być dokonywane z minimum sześciotygodniowym wyprzedzeniem.
Pozostałe lekcje w CIEzasady zamawiania lekcji europejskich w Centrum Informacji Europejskiej MSZ pozostają bez zmian.
lekcjeYTZobacz jak wygląda lekcja europejska na YouTube


    
Data utworzenia: 10/10/2005
Data ostatniej aktualizacji: 02/10/2012