szukaj 
 Prawo
Prawo Unii Europejskiej
- informacje ogólne
Traktaty
Jak wnosić skargi indywidualne?
Jak znaleźć tłumaczenia aktów prawnych UE?
Debata nad nowymi propozycjami KE
Przegląd aktów
prawnych UE
Wytyczne polityki legislacyjnej i
techniki prawodawczej
Wzmocnienie aktywnego udziału Polski w procesie stanowienia prawa UE
Wdrożenie procedury transpozycji wspólnotowych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego


 Wybór dokumentów
Dokumenty polskie
Dokumenty UE


 UE w pigułce
Historia UE
Rozszerzenie UE
Instytucje UE
Finanse UE
Zatrudnienie w instytucjach UE


 Źródła informacji o UE
Katalog stron WWW
Opinia publiczna - Polacy wobec integracji
Publikacje UKIE
Katalog książek BDWE
Nowości na rynku wydawniczym
Konferencje
Szkolenia europejskie
Regionalne CIE
Informacja europejska w regionach - baza danych


 Obszary tematyczne


Biuletyn Informacji Publicznej
 
  Praca i praktyki w UKIE

 
 
 
 

UWAGA: Dokument archiwalny
Informacje znajdujące się w archiwum serwisu UKIE nie są aktualizowane, w związku z powyższym mogą nie działać przekierowania do stron WWW, których adresy internetowe uległy zmianie.

Ogłoszenie Nr 103688: Nabór kandydatów na stanowisko od specjalisty do starszego specjalisty w Centrum Informacji Europejskiej Departamentu Informacji, termin nadsyłania dokumentów mija w dniu 9 stycznia 2009 r.
Ogłoszenie z dnia 30 grudnia 2008 r.
Nr ogłoszenia: 103688

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

od specjalisty do starszego specjalisty

w Centrum Informacji Europejskiej Departamentu Informacji

Liczba lub wymiar etatu: 1


Główne obowiązki:
 • pozyskiwanie, analiza i upowszechnianie informacji nt. integr. europ. w zakresie problematyki Unii Gospodarczej i Walutowej, Jednolitego Rynku UE, polityki konkurencji, polityki podatkowej, pomocy publicznej, swobody przepływu usług oraz zagadnień związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 • realizacja projektów informacyjnych i edukacyjnych związanych z członkostwem RP w UE,
 • opracowanie oraz weryfikacja pod kątem poprawności merytorycznej oraz edycyjnej materiałów informacyjnych (broszury, ulotki, płyty CD) w celu przygotowania publikacji do druku lub tłoczenia.
Wykształcenie: wyższe (pożądane w zakresie ekonomii, stosunków międzynarodowych, europeistyki)

Wymagania konieczne:
 • bardzo dobra znajomość problematyki związanej z integracją europejską, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Gospodarczej i Walutowej, Jednolitego Rynku UE, polityki konkurencji, polityki podatkowej, pomocy publicznej, swobody przepływu usług oraz zagadnień związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność redagowania tekstów,
 • znajomość zasad zarządzania projektami,
 • wiedza z zakresu komunikacji społecznej,
 • umiejętność prezentacji oraz wystąpień publicznych,
 • 5 lat doświadczenia w obszarze o tematyce europejskiej (komunikacja społeczna, Unia Gospodarcza i Walutowa, Jednolity Rynek UE),
Wymagania pożądane:
 • zdolności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.
Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 9.01.2009 r.
pod adresem:
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Biuro Dyrektora Generalnego
Al. J.Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem "DI-2" na liście motywacyjnym i na kopercie (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do kancelarii ogólnej Urzędu KIE)

Inne informacje:
Umowa na zastępstwo.
Oświadczenia prosimy składać zgodnie z przedstawionym Praca w UKIE, wzór oświadczeniawzorem.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Kontakt: nr tel. (22) 45 55 597 lub (22) 45 55 507.


         


 
 
 
 
 
 
 
przejdź do treśći strony          

Dodaj do ulubionych  |  Ochrona prywatności
 
 
  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa
Strona przygotowana do rozdzielczości 1024x768